© Steiermark Tourismus | Gerhard Eisenschink

Orientácia & označenie

Označenie cyklotrasy je v Rakúsku nepretržité, bez ohľadu na to, či idete po verejných alebo súkromných cestách. Aspoň na každej križovatke a odbočke, pri dlhších úsekoch trasy aj priebežne, ako aj na všetkých hlavných bodoch sú umiestnené príslušné orientačné tabule.


Tabule s nápisom „Murradweg“ a/alebo  „R2“ (na území mesta Graz na bielych tabuliach) sú koncipované pri zohľadnení turistického tempa a nie je vhodné sa nimi orientovať pri pretekárskom spôsobe jazdenia!