Enns cycle path (nationalpark Gesäuse) | © Steiermark Tourismus | Thorsten Brönner

Orientácia & označenie

Označenie cyklotrasy je v Rakúsku nepretržité, bez ohľadu na to, či idete po verejných alebo súkromných cestách. Aspoň na každej križovatke a odbočke, pri dlhších úsekoch trasy aj priebežne, ako aj na všetkých hlavných bodoch sú umiestnené príslušné orientačné tabule.


Označenie je koncipované pri zohľadnení turistického tempa a nie je vhodné sa ním orientovať pri pretekárskom spôsobe jazdenia! Upozorňujeme, že pozdĺž Ennskej cyklotrasy sú umiestnené tabule s nápisom „Ennsradweg“ a sčasti aj s nápisom „Ennstalradweg“.