Mariazeller Weg, Josefiberg/Eibiswald | © Steiermark Tourismus | Leo Himsl

Putovanie po Rakúsku

Telo hýbe duchom. Vytrvalá chôdza, rovnomerný pohyb, o ktorom človek nemusí premýšľať, bez toho, aby musel rozmýšľať nad mnohými vecami, sa môže stať cestou k očiste. Človek môže jednoducho prestať zaoberať mnohými vecami, ktoré mu spôsobujú vnútorný nepokoj, kráča slobodne bez zhonu. Putovanie je také jednoduché a predsa vyžaduje základnú rámcovú podmienku: Iné chápanie času než vo všedné dni.


Putovanie má dlhú tradíciu a zároveň aj budúcnosť! Kto sa dnes vydá na pútnickú cestu, aby spoznal iné aspekty života a nové perspektívy, hľadá stretnutie s ľuďmi, kultúrou a prírodou. Vydajte sa aj Vy na pútnickú cestu, aby ste sa dozvedeli, ako sa dá vnímať život aj z inej perspektívy. Vychutnávajte si najkrajšie oblasti Štajerska a najmä opäť spoznajte kúsok samého seba.

Asi najpôsobivejšia a najkrajšia pútnická cesta vedie do Mariazellu, malého mestečka vo Vysokom Štajersku na hraniciach s Dolným Rakúskom, ktoré je vďaka svojej pokojnej atmosfére dokonalým miestom na rozjímanie. Aj keď typický obraz Mariazellu sa zdá byť trochu v rozpore s charakteristikou, ktorú rád používa emeritný biskup Egon Kapellari, do roku 2015 diecézny biskup diecézy Graz-Seckau, pre toto pútnické miesto, o ktorom hovorí: „Mariazell je skutočnou európskou adresou“. A je to tak. Toto miesto navštívi ročne viac než milión pútnikov, asi štvrtina z nich putuje pešo k 47 cm vysokej a takmer 850 rokov starej soške Božej Rodičky z lipového dreva, ktorá je známa ako „Magna Mater Austriae“.

Bazilika Mariazell

Hosťom v najväčšom pútnickom meste strednej Európy
Máloktoré iné pútnické miesto na svete má za sebou takú pôsobivú históriu. Mariazell patrí už desaťročia k najvýznamnejších pútnickým miestam v Európe. Impozantná bazilika - dokonalé spojenie gotiky a baroka - je každoročne cieľom asi miliónov pútnikov a pocestných z celého sveta.