Graz, enjoyment | © Graz Tourismus | Werner Krug

Kultúrne festivaly & slávnosti

Od slávnostnej nálady po sviatočnú atmosféru: Štajersko vyniká rozmanitosťou svojej kultúry, ktorá v sebe spája tradičné aj inovačné prvky. To sa odráža v rozmanitosti podujatí a festivalov. Od ľudových kultúrnych vrcholov až po post-moderné umelecké alebo dizajnérske festivaly; v mestách a regiónoch Zeleného srdca sa oslavuje s veľkým potešením.


Výber z našej abecedy osláv a festivalov je nápaditý? Tí, ktorí prichádzajú do Štajerska v septembri, môžu spoznať „Aufsteirern“: Veľký festival, ktorý sa koná každoročne v centre Grazu. Veľkolepú predohru obvykle predstavujú nádherné kroje, ktoré sú prezentované na módnej prehliadky venovanej téme ľudových krojov.