Mariazeller Weg, Josefiberg/Eibiswald | © Steiermark Tourismus | Leo Himsl

Pielgrzymki w Austrii

Ciało porusza ducha. Ciągły chód, równomierny ruch, którego można dokonywać bez potrzeby myślenia może stać się drogą oszczyszczenia. Można wiele z siebie zrzucić, wewnętrzny niepokój ustępuje i człowiek się od niego uwalnia. Pielgrzymowanie jest tak proste, ale mimo wszystko wymaga jednej podstawowej zasady: zmieniającej się perspektywy zrozumienia czasu w porówniania do tej z dnia codziennego.


Pielgrzymowanie ma długą tradycję oraz przyszłość! Ten kto dziś udaje się na pielgrzymkę, aby poznać inne poglądy oraz perspektywy, szuka spotkania z człowiekiem, kulturą oraz naturą. Również wy udajcie się na jedną z tras pielgrzymek, aby poznać spojrzenie na życie z innej perspektywy. Czerpcie przyjemność z najpiękniejszych okolic Styrii oraz poznajcie ponownie przede wszystkim część siebie.

Najbardziej impoująca i piękna pielgrzymka prowadzi do Mariazell, uznawanego za wartego do obejrzenia w całości miasteczka w Stryii Górnej, znajdującego się na granicy z Dolną Austrią. Prezencja Mariazell zdaje się sprzeciwiać opisowi, z którego często koszysta emerytowany biskup Egon Kapellari, do 2015 biskup diecezji Graz-Seckau. Brzmi on: „Mariazell jest naprawdę europejskim adresem“. A mimo to faktycznie tak jest. Ponad milion pielgrzymów rocznie odwiedza to miejsce, z czego około jedna czwarta pielgrzymuje na piechotę do wysokiego na 47 centymetrów i prawie 850 letniego pomnika Marii z drewna lipowego, znanej pod nawą Magna Mater Austriae.

 Bazylika w Mariazell

W gościnie w największym maryjnym centrum pielgrzymkowym Europy środkowej
Prawie żadna z innych miejscowości pielgrzymkowych nie może poszczycić się tak imponującą przeszłością. Mariazell zalicza się od wieków do najważniejszych miast pielgrzymkowych Europy. Imponującą bazylika – zwieńczone połączenie gotyku i baroku – jest rok w rok celem dla około miliona pielgrzymów i pątników z całego świata.