Traditional costumes  & tradition at festivities | © Steiermark Tourismus | Michael Strobl

Zwyczaje i kultura ludowa

Kulturę ludową Styrii można przeżywać w wielu miejscach: stroje, taniec i rzemiosło są ważną częścią styryjskiego dnia codziennego. Nie da się także pozbyć zwyczajów, towarzyszą on ludzion od wiosny do zimy będąc mocno powiązanymi z naturą oraz porami roku. Odkryjcie wybór rzeczy wartych zobaczenia, wydarzeń oraz coś wartego wiedzy o tradycjach w ciągu roku.


Co mówią Ci określenia pless lub ratschen? Już odpowiadamy na te pytanie: zwyczaje rozwinęły się w różny sposób, w regionach rozwinęły się różne ich formy. Zwyczaje mają conajmniej bezpośredni związek z wiekami oraz krajobrazami. Poprzez tradycję zaznaczane i podkreślane w kalendarzu sąważne punkty w czasie – często dzieje się to poprzez przekazywane opowieści, tańce, piosenki lub niezwykłe stroje, np. pless. Stroje te przeznaczone są na zimę, którą na czas karnawału należy przegonić od dzieci. Ważnym aspektem w codziennym życiu wiejskim było: po zimie wiosna ma przynieść rozwkit i słońce. Ratschen zaś, czyli dźwięk drewnianego instrumentum brzmi od Zielonego Czwartku, aż do Wielkiej Soboty i ma zająć miejsce kościelnych dzwonów milczących w czasie Wielkanocy. Zwyczaj współgra silnie z obrazami i rytuałami, które stoją w zgodzie z naturą. Jest on także w wielu przypadkach bardzo ściśle związany z wiarą. Od wiosny po zimę świętowane są stare tradycjem od stawiania drzewka majowego przez spęd bydła z hal aż do święta zbiorów i adwentu. Ten, kto chciałby poznać lepiej pojedyncze aspekty i wyjątkowe cechy styryjskich tradycji, powinien skorzystać z następującego wyboru:

© Steiermark Tourismus | www.christianjungwirth.com

Zwyczaje i muzea

Przeżyć styryjską kulturę ludową i codzienną na miejscu
W niektórych muzeach kultury ludowej w Styrii można przyjżeć się fascynującemu stylowi życia rolników i rzemieślników. Inne muzea cechują zaś historie uprawy wina lub tematy krążące wokół polowania i gospodarki. Zanurzćie się w odmiennych światach przeżyć!