Traditional costumes  & tradition at festivities | © Steiermark Tourismus | Michael Strobl

Gebruiken & volkscultuur

Volkscultuur is op veel plekken in Stiermarken te beleven: klederdracht, gerechten, dans en ambachten zijn belangrijke onderdelen van het alledaagse leven in Stiermarken. Ook de gebruiken zijn niet weg te denken. Van de lente tot de winter zijn er gebruiken die nauw verbonden zijn met de seizoenen en de levenswijze van mensen begeleiden. Ontdek een veelvoud aan bezienswaardigheden, evenementen en wetenswaardigheden over de gebruiken door het jaar heen.


Wat zeggen u de begrippen “Pless” of “Ratschen”? Wij geven antwoord op die vraag. Gebruiken hebben zich verschillend ontwikkeld en in de regio’s een eigen gedaante aangenomen. Bij gebruiken is er meestal een directe verbinding met het landschap en het seizoen. Door het gebruik worden belangrijke momenten in het jaar gemarkeerd en benadrukt. Dit gebeurt vaak op basis van overgeleverde verhalen, dansen, liederen of ook buitengewone vormen of figuren, zoals de “Pless”.

Deze “Pless”-figuren staan voor de winter die door de kinderen in de carnavalstijd moet worden verdreven. Een belangrijk aspect, die in het oude boerenleven relevant was. Na de winter zou de lente weer voor bloei en zon moeten zorgen. De “Ratschen” is een soort houten ratel die gebruikt wordt van Witte Donderdag tot Paaszondag en moet het luiden van de kerkklokken vervangen, die tijdens Pasen stil zijn. Gebruiken werken dus sterk met beelden en rituele handelingen, die in balans zijn met de natuur. Ook met religieuze geloven zijn gebruiken vaak zeer nauw verbonden. Van de lente tot en met de winter worden in Stiermarken alle traditie gevierd. Van het opstellen van de meiboom via inhalen van het vee tot het oogstdankfeest en de Advent. Wie meer over de eigenaardigheden en unieke onderdelen van de gebruiken in Stiermarken wil weten, bekijkt onderstaande selectie:

 

© Steiermark Tourismus | www.christianjungwirth.com

Gebruiken & musea

De volks- en dagelijkse cultuur ter plaatse in Stiermarken beleven
In de eigen volks-culturele musea in Stiermarken kunnen geïnteresseerden een spannend kijkje krijgen in de levenswijze van bergboeren en ambachtslieden. Andere musea tonen de geschiedenis van de wijnbouw en weer andere richten zich op de jacht en het landschap. Duik in de levenswijze van andere mensen!