© Steiermark Tourismus | Gerhard Eisenschink

Orientace a značení

Značení cyklostezek v Rakousku je všudypřítomné, ať už vedou po veřejných nebo soukromých cestách. Minimálně na každém křížení a křižovatce, u delších tras také v průběhu, stejně jako na všech hlavních bodech trasy naleznete odpovídající značení své cesty.


Značení s nápisem "Murradsweg" a/nebo "R2" (ve městě Graz na bílé tabuli) je určeno pro cykloturistické tempo, není vhodné pro orientaci ve vysokých rychlostech při závodech!