Traditional costumes  & tradition at festivities | © Steiermark Tourismus | Michael Strobl

Lidová kultura a zvyky

Se štýrskou lidovou kulturou se můžete setkat na mnoha místech: kroje, dialekt, tanec a řemesla jsou důležitou součástí každodenního života ve Štýrsku. Ani tradice se nemohou ignorovat – ty zdejší jsou pevně spojené s ročními obdobími a přírodou a provázejí tak místní obyvatele od jara až do zimy. Prohlédněte si výběr akcí, které se vyplatí vidět, i informace o zvycích a tradicích během celého roku.


Co vám říkají výrazy jako „Pless“ nebo „řehtačka“? Nikdy jste o nich neslyšeli? Tak dávejte pozor: zvyky a tradice se vyvíjely odlišně v jednotlivých regionech, a proto dnes můžeme rozeznat různé formy nejrůznějších zvyků. U tradic a zvyků většinou existuje bezprostřední vztah k nějakému ročnímu období a ke krajině. Zvyky tak vyzdvihovaly především důležité časové body – často se zobrazovaly prostřednictvím převzatých příběhů, tanců, písní nebo dokonce neobvyklých postav; jako je například právě Pless.

 

Postava „Pless“ je symbolem zimy, kterou mají děti během masopustu za úkol zastrašit a zahnat pryč. Jedná se o důležitý aspekt, který byl životně důležitý ve venkovském životě: po zimě zkrátka musí začít na jaře opět všechno kvést v teplých slunečních paprscích. Řehtání – to je zase zvuk, který vydávají dřevěné řehtačky – tento hluk od Zeleného čtvrtka do Velikonoční neděle nahrazuje zvonění zvonů, které tradičně přes Velikonoce mlčí. Zvyky a tradice tak ve velké míře pracují s obrazy a rituály, které jsou v souladu s přírodou. Také náboženská víra je v mnoha případech velmi úzce provázána se zvyky a tradicemi. Od jara do zimy se po celém Štýrsku slaví nejrůznější svátky, opakují tradice a zvyky – něco zajímavého vás čeká od května, kdy se stavějí májky, až po dožínky a dál během roku. Kdo se chce dozvědět více o jedinečnosti štýrských tradic a zvyků, může si prohlédnout třeba následující výběr:

© Steiermark Tourismus | www.christianjungwirth.com

Tradice a muzea

Zažijte štýrskou každodenní a lidovou kulturu přímo na místě
V kulturních muzeích ve Štýrsku mohou zájemci získat zajímavé pohledy do života horských zemědělců a řemeslníků. Další muzea jsou věnována třeba historii vína a ještě další se týkají třeba lovu nebo zemědělství. Ponořte se do jiných světů!