Zur Steiermark für alle Webseite: Barrierefreier Urlaub

Zoeken & boeken

Impressum

Steirische Tourismus GmbH

St.-Peter-Hauptstrasse 243
A-8042 Graz
Tel.: +43/(0)316 4003-0
Fax: +43/(0)316 4003-10

Company register no: 40307a, LG Graz
UID: ATU28810604

info@steiermark.com
www.steiermark.com


Opmerkingen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.
Bij het bezoeken van onze website wordt er informatie over dit bezoek (datum, tijd, bekeken pagina) op onze server opgeslagen. Deze gegevens worden om puur statistische redenen verzameld.
Ze worden uitsluitend op anonieme wijze geanalyseerd. Wanneer u ons een e-mail stuurt, worden uw e-mailadres en andere persoonlijke gegevens alleen gebruikt voor de individuele correspondentie met u.

Alle gegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en in overeenstemming met de desbetreffende geldende wettelijke bepalingen vertrouwelijk behandeld.
 

Web concept, web design, content management

elements.at New Media Solutions GmbH
Schallmooser Hauptstr. 10
5020 Salzburg
Österreich
+43 (0) 662 / 876 606 - 0
www.elements.at

 


 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur staat op geen enkele manier in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van materiële of ideële schade die door het gebruik of het niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, tenzij kan worden aangetoond dat van de kant van de auteur sprake is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de webpagina's geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken zonder voorafgaandelijk bericht hieromtrent.

 

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internetpagina’s (“links”) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen dan in kracht treden als de auteur over de inhoud van deze pagina's op de hoogte was en er redelijk vanuit gegaan zou kunnen worden dat het voor hem technisch mogelijk geweest was het gebruik ervan te verhinderen in het geval dat er inhouden in strijd met de wet voorkwamen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het ogenblik dat de links werden geplaatst de betreffende pagina's vrij waren van illegale inhoud. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina’s. Hij distantieert zich hierbij dan ook uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de link werd veranderd. Deze bepaling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor toevoegingen door derden in de gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten die werden ingericht door de auteur. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade ontstaan uit het gebruik of het niet-gebruik van dergelijke weergegeven informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

 

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar in al zijn publicaties rekening te houden met de auteursrechten op de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten, gebruik te maken van door hem zelf vervaardigde grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten of van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en het eigendomsrecht van de betreffende geregistreerde eigenaars. Het noemen van merktekens betekent nog niet dat ze niet door rechten van derden beschermd zijn!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten ligt uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijk toestemming van de auteur niet toegestaan.

 

4. Gegevensbescherming
Voorzover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat tot het ingeven van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen etc.), geschiedt het prijsgeven van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Voorzover technisch mogelijk en redelijk kunnen de aangeboden diensten ook worden gebruikt en betaald zonder het ingeven van dergelijke gegevens ,door het ingeven van anoniem gemaakte gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare verklaringen gepubliceerde contactgegevens zoals adressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden om niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie te versturen is niet toegestaan. Juridische stappen tegen degene die zogenaamde spam-mails verstuurt bij inbreuken tegen dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

 

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is deel van ons internetaanbod, van waaruit op deze pagina wordt verwezen. Indien afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtspositie, worden de overige delen van deze verklaring daardoor niet aangetast.

 Google Analytics
 

“This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.”